წესები და პირობები / Terms and Conditions

ქვემოთ მოყვანილი ინსტრუქციები და წესები წარმოადგენს შეთანხმებას ჩვენს - www.coffeemall.ge-სა და თქვენს - ვებგვერდის სტუმარს შორის, რომელიც არეგულირებს ჩვენს ურთიერთობას.

 

ვებგვერდზე სტუმრობა და მისი გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ იაზრებთ და ეთანხმებით აღნიშნულ წესებსა და პირობებს. გაითვალისწინეთ, აღნიშნული წესები და პირობები პერიოდულად შეიძლება განვაახლოთ. შესაბამისად, ყოველი სტუმრობისას ამ ვებგვერდის გამოყენება ნიშნავს, რომ ეთანხმებით ცვლილებებს. 

რეგისტრაციის შემდგომ, გთხოვთ, პერიოდულად შეამოწმო წესები და პირობები. თუ არ ეთანხმები რომელიმე ცვლილებას, მაშინ უნდა შეწყვიტოთ ვებგვერდით სარგებლობა.

რეგისტრაცია :

ვებგვერდის ნებისმიერი სერვისით სარგებლობისთვის აუცილებელია, გაიაროთ რეგისტრაცია, რომლის დროსაც საჭიროა, მიუთითოთ გარკვეული ინფორმაცია თქვენს შესახებ, კერძოდ: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელფოსტა, ასაკი, სქესი, მისამართი და ბარათის მონაცემები.

გაითვალისწინეთ, თქვენი ანგარიშის პაროლი უნდა იყოს უნიკალური და უსაფრთხოებისთვის არ გაუზიაროთ მესამე პირს.

ანგარიშსწორება / Payment :

1. ანგარიშსწორება  Visa, MasterCard, Amex ბარათით.

ნებისმიერი საკრედიტო/სადებეტო ბარათის გამოყენებისას ადასტურებთ, რომ აღნიშნული ბარათი თქვენი საკუთრებაა ან მფლობელისაგან ბარათის გამოყენების უფლება გაქვთ.

2. გადახდა  პროდუქციის  მიწოდების დროს/Cash on Delivery (COD)

გადახდა ხორციელდება პროდუქციის მისამართზე მიტანისას "ქეშით(მხოლოდ თბილისი) ან კომპანიის ანგარიშზე  ღირებულების გადარიცხვით (ყველა რეგიონი)"

the payment can be made by cash(only inTbilisi) or transper money (all regions) when product is delivered on an address.

შ.პ.ს ალპი / LlC ALPI
405292776

GE42TB7696236020100001
GE55BG0000000101556298GEL

3. ინვოისი / INVOICE

ინვოისით  პროდუქციის შეძენისას  ,   დამოწმებული საგადახდო დავალების გადაგზავნა იდენტიფიცირებისთვის   სავალდებულოა ელ.ფოსტის მისამართზე   : info@coffeemall.ge

While purchasing products by  INVOICE , it is mandatory to send a confirmed payment order for identification to the email address   : info@coffeemall.ge

მონაცემების გამოყენების პირობები :

თქვენი პირადი მონაცემები დაცულია და არ გადაეცემა მესამე პირს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

ელფოსტაზე პერიოდულად ჩვენგან შეიძლება მიიღოთ შეტყობინებები ფასდაკლებებისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. თუ არ გსურთ, მიიღოთ მსგავსი ინფორმაცია, ყოველი შეტყობინების ტექსტში მითითებული იქნება ინსტრუქცია მისი მიღების გაუქმების შესახებ, რომელიც შეგიძლიათ გააქტიუროთ სასურველ დროს.

 

Cookies

Cookie არის ინფორმაციის პატარა ფაილი, რომელიც ინახება შენი კომპიუტერის ვებბრაუზერში და მას ვიყენებთ თქვენი სესიების დასაფიქსირებლად. თუ არ ეთანხმებით Cookie-ს გამოყენების პირობებს, მაშინ ვერ შეძლებ ჩემი ვებგვერდით სარგებლობას. Cookie-ს შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი ვებბრაუზერის Help სექციაში