ფასი:
-
ბრენდი:
ტიპი:

პროდუქცია

22 ლარი
POWERFUL AND CONTRASTING - INTENSITY 10
23 ლარი
INTENSE AND SYRUPY - INTENSITY 12
22.5 ლარი
LONG ROASTED AND VELVETY - INTENSITY 11
22 ლარი
INTENSE AND CREAMY - INTENSITY 9
22 ლარი
MILD AND DELICATELY TOASTED - INTENSITY 4
22 ლარი
SWEET AND LIGHT - INTENSITY 4
22 ლარი
ROUND AND BALANCED - INTENSITY 6